Špongia 2022

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Med sa nekazí a je ho možné jesť aj po 3000 rokoch?

Na stiahnutie

Pravidlá si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo pdf:

Pravidlá

ŠPONGIA – Pravidlá

Špongia je súťaž v programovaní počítačových hier, ktorú poriada Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ŠpMNDaG) pod záštitou predmetovej komisie matematiky, fyziky a informatiky.

V hlavných úlohách:

 1. Porota
  1. Má troch až piatich členov
  2. Predseda poroty vymýšľa zadanie
  3. Porota hodnotí výsledné programy a rozhoduje o udelení cien
 2. Účastníci
  1. Súťaže sa zúčastňujú tímy žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií (starší sa môžu zúčastniť exhibične – súťaže sa teda nezúčastňujú)
  2. Tím má 1-6 členov, pričom jeden z členov tímu je kapitán
  3. Každý účastník môže byť nanajvýš v jednom tíme

Forma súťaže

Súťaž sa skladá z dvoch častí – z programovacej časti a vyhodnotenia.

 1. Programovacia časť
  1. Programovacia časť trvá 18 dní
  2. Prvý deň sa zverejní zadanie a najneskôr posledný deň na pravé poludnie treba porote odovzdať program
  3. Programovacia časť prebieha vo voľnom čase súťažiacich
  4. Súťažiaci môžu programovať v ľubovoľnom programovacom jazyku alebo engine
  5. Môžu sa používať aj cudzie "zdroje" (obrázky, hudba...) (viď nižšie), ale vlastné budú hodnotené lepšie
  6. Súťažiaci môžu používať vopred pripravené vlastné zdrojové kódy, obrázky, hudbu a pod.
  7. Pokiaľ súťažiaci používajú cudzie knižnice, enginy alebo multimediálny obsah, musia rešpektovať ich licencie
  8. Hra musí spĺňať podmienky PEGI 12.
 2. Vyhodnotenie
  1. Trvá jeden deň
  2. Vyhodnotenie prebehne verejne na gymnáziu Školy pre mimoriadne nadané deti Skalická 1. (V prípade epidémie prebehne vyhodnotenie online.)
  3. Najprv bude mať každý tím prezentáciu vlastného programu
   1. Prezentuje sa odovzdaná verzia programu
   2. Prezentácia programu bude trvať cca 15 min. (podľa počtu zúčastnených tímov, počas súťaže bude rozsah upresnený).
   3. K dispozícii bude dataprojektor s HDMI konektorom a reproduktory, je odporúčané doniesť vlastné notebooky a v prípade potreby zabezpečiť HDMI redukciu. (Ak si počítač nemôžete doniesť, môžeme zapožičať, ale neručíme za to, či vaša hra alebo iný softvér na ňom bude bežať.)
   4. Odporúčame, aby si každý tím urobil prezentáciu v PowerPointe príp. inom obdobnom programe
  4. Po prezentáciách bude nasledovať vyhodnotenie a udeľovanie cien
  5. Tímy, čo nemajú vlastný notebook s nainštalovanou hrou, môžu po dohode e-mailom (spongia@smnd.sk) niektorý deň pred prezentáciou nainštalovať a odskúšať svoju hru na počítači, ktorý budú mať k dispozícii počas prezentácie.

Ako odovzdať program

Hodnotené kategórie

V zátvorke je uvedená váha kategórie, celkový súčet je 100 bodov.

Termíny súťaže pre rok 2022

20. október (št) Uzávierka prihlasovania tímov
21. október (pi) Vyhlásenie zadania
7. november (po) Termín odovzdania programov
14. november (po) Vyhodnotenie

Záverečné ustanovenia

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel do 3 dní pred vyhlásením zadania. Porota má právo diskvalifikovať nejaký tím:

 1. Pri porušení pravidiel
 2. Pri nedodržaní zadania
 3. Pri porušení morálnych alebo etických zásad
 4. Vo výnimočných prípadoch ak to uzná za vhodné z iných dôvodov

Kontakt

Web: www.smnd.sk/main/spongia
E-mail: spongia@smnd.sk
Kontaktná osoba: Anino Belan

Príklad súboru spongia-info.txt

Názov tímu: Jožo&Fero-soft
Názov hry: Jožo in the jungle
Vývojové prostredie a prostriedky: Dev-C++, Allegro, OpenGL

Obrázky:
* Pozadie
Zdroj: https://c2.staticflickr.com/8/7632/17230548786_8bc0fefb05_b.jpg
Autor: Michele Saad
Licencia: Public domain
* Postava
Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/83979-peter-pan-characters 
Licencia: Zakúpená od Vecteezy
* Ikona
Zdroj: icon.png – súčasť opensource systému Godot
Licencia: MIT license

Hudba:
* Who we are (Pieseň Titulky)
Zdroj: http://freemusicarchive.org/music/Derek_Clegg/Overlook_The_Human_Race_5_Year_Anniversary_Re-release/Derek_Clegg_-_Overlook_The_Human_Race_-_06_Who_We_Are
Autor: Derek Clegg
Licencia: CC-BY-SA
* Výstrel
Zdroj: https://freesound.org/people/Xenonn/sounds/128298/
Autor: Xenonn
Licencia: CC