Špongia 2022

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Ročne zahynie viac ľudí kopnutím somára, než pádom lietadla?

Zadanie

Zadanie je už tradične vo forme filmíka.

Prepis zadania

V tých pradávnych dňoch,
v tých vzdialených rokoch,
keď boli veci stvorené
a veciam bolo dané ich miesto,
keď sa prvýkrát jedol chlieb
v posvätných chrámoch zeme,
keď boli zapálené pece,
keď bolo nebo oddelené od zeme,
keď bola zem oddelená od neba,
keď bolo ustanovené ľudstvo...

V tých časoch sa má odohrávať vaša hra.
V časoch staroveku,
v ktorých bájne alebo skutočné udalosti
formovali našu kultúru a fantáziu,
v ktorých sa hrdinovia vydávali na ďaleké cesty
a viedli svoje boje
a v ktorých statočnosť, spravodlivosť a rozumnosť
viedli kroky ľudí.

(Úvodná časť zadania pochádza
z eposu o Gilgamešovi)