Špongia 2021

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

E-mail je v skutočnosti starší ako Internet?

Zadanie

Zadanie je už tradične vo forme filmíka.

Prepis zadania

Čas v pravidelnom rytme sekúnd
premieňa budúcnosť na minulosť.
Rytmus sa tak stáva mierou,
ktorá zaznamenáva jeho plynutie.
Ak chce človek vnímať čas naplno,
musí splynúť s týmto rytmom.

Vytvorte hru, ktorej
neoddeliteľnú súčasť tvorí rytmus.
Umožnite hráčovi, aby sa nechal
uniesť tempom zvukov,
poddal sa rytmu
a vďaka tomu dosiahol víťazstvo.