Špongia 2016

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Ročne zahynie viac ľudí kopnutím somára, než pádom lietadla?

Zadanie

Zadanie je už tradične vo forme filmíka.

Prepis zadania

A videl som:
Hľa, plavý kôň a ten, čo sedel na ňom.
Volal sa smrť a za ním šlo podsvetie.

Apokalypsa.
Skaza ohrozujúca celé ľudstvo.
A jednotlivec, ktorý sa ju snaží odvrátiť.
Alebo aspoň zachovať vlastnú existenciu.

Vytvorte hru na tému Apokalypsa,
v ktorej bude hráč čeliť
globálnej kataklyzme
A v jeho rukách bude ležať
osud ľudstva.