Špongia 2014

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Veľký tresk nastal pred 13,789 ± 0,837 miliardami rokov?

Na stiahnutie

Pravidlá si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo pdf:

Pravidlá

ŠPONGIA – Pravidlá

Špongia je súťaž v programovaní počítačových hier, ktorú poriada Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ŠpMNDaG) pod záštitou kabinetu matematiky, fyziky a informatiky.

V hlavných úlohách:

 1. Porota
  1. Má troch až piatich členov
  2. Predseda poroty vymýšľa zadanie
  3. Porota hodnotí výsledné programy a rozhoduje o udelení cien
 2. Účastníci
  1. Súťaže sa zúčastňujú tímy žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií (starší sa môžu zúčastniť exhibične – súťaže sa teda nezúčastňujú)
  2. Tím má 1-6 členov, pričom jeden z členov tímu je kapitán
  3. Každý účastník môže byť nanajvýš v jednom tíme

Forma súťaže

Súťaž sa skladá z dvoch častí – z programovacej časti a vyhodnotenia.

 1. Programovacia časť
  1. Programovacia časť trvá 18 dní
  2. Prvý deň sa zverejní zadanie a najneskôr posledný deň na pravé poludnie treba porote odovzdať program
  3. Programovacia časť prebieha vo voľnom čase súťažiacich
  4. Súťažiaci môžu programovať v ľubovoľnom programovacom jazyku
  5. Môžu sa používať aj cudzie "zdroje" (obrázky, hudba...) (viď nižšie), ale vlastné budú hodnotené lepšie
  6. Súťažiaci môžu používať vopred pripravené vlastné zdrojové kódy, obrázky, hudbu a pod.
  7. Pokiaľ súťažiaci používajú cudzie knižnice, musia rešpektovať ich licencie
 2. Vyhodnotenie
  1. Trvá jeden deň
  2. Vyhodnotenie prebehne verejne na gymnáziu Školy pre mimoriadne nadané deti Skalická 1.
  3. Najprv bude mať každý tím prezentáciu vlastného programu
   1. Prezentuje sa odovzdaná verzia programu
   2. Prezentácia programu bude trvať cca 15-20 min. (podľa počtu zúčastnených tímov, počas súťaže bude rozsah upresnený).
   3. K dispozícii bude PC, dataprojektor, súťažiaci si môžu doniesť vlastné notebooky. (V prípade potreby ďalších pomôcok kontaktujte organizátorov.)
   4. Odporúčame, aby si každý tím urobil prezentáciu v PowerPointe príp. inom obdobnom programe
  4. Po prezentáciách bude nasledovať vyhodnotenie v rôznych kategóriách (viď nižšie) a udeľovanie cien
  5. Tímy, čo nemajú vlastný notebook s nainštalovanou hrou, môžu po dohode e-mailom (spongia@smnd.sk) niektorý deň pred prezentáciou nainštalovať a odskúšať svoju hru na počítači, ktorý budú mať k dispozícii počas prezentácie.

Ako odovzdať program

Hodnotené kategórie

V zátvorke je uvedená váha kategórie, celkový súčet je 100 bodov.

Termíny súťaže pre rok 2014

23. 10. Uzávierka prihlasovania tímov (štvrtok)
24. 10. Vyhlásenie zadania (piatok)
24. 10. – 10. 11. Programovacia časť
12. 11. Termín odovzdania programov (pondelok)
18. 11. Vyhodnotenie (utorok)

Záverečné ustanovenia

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel do 3 dní pred vyhlásením zadania. Porota má právo diskvalifikovať nejaký tím:

 1. Pri porušení pravidiel
 2. Pri nedodržaní zadania
 3. Pri porušení morálnych alebo etických zásad
 4. Vo výnimočných prípadoch ak to uzná za vhodné z iných dôvodov

Kontakt

Web: www.smnd.sk/main/spongia
E-mail: spongia@smnd.sk
Kontaktná osoba: Anino Belan

Príklad súboru spongia-info.txt

Názov tímu: Jožo&Fero-soft
Názov hry: Jožo in the jungle
Vývojové prostredie a prostriedky: Dev-C++, Allegro, OpenGL

Obrázky:
pozadie.jpg – internet
hrac.bmp – internet
myska.bmp – Windows

Hudba:
podklad.mp3 – Kopala studienku (ľudová)
copala_studienku.mp3 – www.ludovky.sk