logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci

HARMONOGRAM STRETNUTÍ PREDŠKOLÁKOV

7. novembra 2015 v čase od 10.00 do 12.00 h Gaštankova jeseň  (zber jesenných plodov z lesov a záhrad, jesenné hry detí, šarkany, jesenné počasie)

5. decembra 2015 v čase od 10.00 do 12.00 h Mikulášske vrece  (čo skrýva Mikuláš vo vreci, predvianočné zvyky a tradície, príprava na Vianoce)

16. januára 2016 v čase od 10.00 do 12.00 h  Kde dnes žijú snehuliaci  (zimné hry a radovánky, zmeny počasia a klímy na Zemi, ubúdanie ľadovcov)

13. februára 2016 v čase od 10.00 do 12.00 h Zaľúbené hlavy-lamy  ( rôzne hlavolamy aj so zvieratami , rébusy, skladačky,  hádanky)

12. marca 2016 v čase od 10.00 do 12.00 h Písmenká, slová, knihy – moji kamaráti  ( objavovanie tajomstiev v knižkách,  hry s písmenkami a slovami, spisovatelia a ilustrátori)

 

Prosíme rodičov, aby sa  prihlasovali na jednotlivé stretnutia vždy zvlášť, a to na adresu smnd [at] smnd [dot] sk.

Zároveň prosíme rodičov aj deti, aby si na jednotlivé stretnutia priniesli prezuvky a poplatok 10 EUR.

 

POKYNY PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

 

Postup pri prijímaní predškoláka na ŠpMNDaG:

  1. Napísať krátku žiadosť zákonného zástupcu žiaka o prijatie do ŠpMNDaG a zaslať ju na emailovú adresu: smnd [at] smnd [dot] sk
  2. Zákonný zástupca prihlási  svoje dieťa na školu v mieste svojho bydliska.
  3. Škola zašle e-dotazník s údajmi o dieťati, ktoré zákonný zástupca vyplní a znova odošle na emailovú adresu: smnd [at] smnd [dot] sk
  4. V termíne od 14.marca 2016 – 15.júna 2016 absolvuje dieťa psychologické testy. Zákonný zástupca  dostane termín  podľa veku dieťaťa na  absolvovanie vedomostných testov  a finálne vyhodnotenie testov,  spojené s pohovorom u  p. riaditeľky PhDr. Jolany LAZNIBATOVEJ, CSc.
  5. V prípade, že dieťa splnilo kritériá a je prijaté na ŠpMNDaG, treba informovať  školu, v  ktorej bolo dieťa zapísané, že postupuje na ŠpMNDaG.

 

Verejné súťaže