logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci

HARMONOGRAM STRETNUTÍ PREDŠKOLÁKOV

10. decembra 2016 v čase od 10.00 do 12.00 h Magické príbehy o Vianociach  (predvianočné a vianočné zvyky a tradície, čarovné príbehy a udalosti viažuce sa k Vianociam)

21. januára 2017 v čase od 10.00 do 12.00 h  Pani zima čaruje (čo dokáže zima, podoby a skupenstvá vody, počasie, zimné hry a radovánky)

11. februára 2017 v čase od 10.00 do 12.00 h Čo vymysleli Valentín a Loginka pre malé deti  ( hádanky, hlavolamy, rébusy, logické hry a skladačky s postavičkami Valentínom a Loginkou)

18. marca 2017 v čase od 10.00 do 12.00 h Škriatkoviny v knižkách a knižkoviny pre predškolákov ( hry s písmenkami, skladanie do slov, hľadanie a pátranie v texte, ilustrátori knižiek, kto môže byť spisovateľ)

29. apríl 2017 v čase od 10.00 do 12.00 h  Od aprílových zvykov  až k aprílovej vede ( zvyky pred a počas veľkonočných sviatkov, významné dni v apríli, príroda a jej premeny)

 

Prosíme rodičov, aby sa  prihlasovali na jednotlivé stretnutia vždy zvlášť, a to na adresu skola [at] spmndag [dot] sk.

Zároveň prosíme rodičov aj deti, aby si na jednotlivé stretnutia priniesli prezuvky a poplatok 10 EUR.

 

POKYNY PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

 

Postup pri prijímaní predškoláka na ŠpMNDaG:

  1. Napísať krátku žiadosť zákonného zástupcu žiaka o prijatie do ŠpMNDaG a zaslať ju na emailovú adresu: skola [at] spmndag [dot] sk
  2. Zákonný zástupca prihlási  svoje dieťa na školu v mieste svojho bydliska.
  3. Škola zašle e-dotazník s údajmi o dieťati, ktoré zákonný zástupca vyplní a znova odošle na emailovú adresu: skola [at] spmndag [dot] sk
  4. V termíne od 6.marca 2017 – 16.júna 2017 absolvuje dieťa psychologické testy. Zákonný zástupca  dostane termín  podľa veku dieťaťa na  absolvovanie vedomostných testov  a finálne vyhodnotenie testov,  spojené s pohovorom u  p. riaditeľky PhDr. Jolany LAZNIBATOVEJ, CSc.
  5. V prípade, že dieťa splnilo kritériá a je prijaté na ŠpMNDaG, treba informovať  školu, v  ktorej bolo dieťa zapísané, že postupuje na ŠpMNDaG.