logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Náš absolvent pomáha Hollywoodskym štúdiám

Absolvent ŠpMNDaG Peter Sandtner pracuje v americko-slovenskej firme Operam, ktorá analyzuje pre hollywoodske štúdiá, aký ohlas majú ich trailery na Facebooku. Následne im navrhuje, ako si majú čo najúčinnejšie nastaviť propagáciu.

Čítajte celý článok v Denníku N.

Dobrovoľníci – lektori NEJ a SJA na ŠpMNDaG

Od septembra na našej škole pôsobia dvaja dobrovoľníci programu Erasmus+. Každý z nich raz do týždňa má dve konverzačné hodiny pod vedením vyučujúceho.

Štvrtok 15.12.2016 - skrátené vyučovanie

Z dôvodu mimoriadneho zasadnutia zamestnaneckej rady školy bude vo štvrtok 15.12.2016 skrátené vyučovanie nasledovne:

0. hod. – celá od 7:15 – 7:55
1. hod. – 8:00 – 8:35
2. hod. – 8:45 – 9:20 (veľká prestávka 15 min)
3. hod. – 9:35 – 10:10
4. hod. – 10:20 – 10:55
5. hod. – 11:05 – 11:40
6. hod. – 11:50 – 12:25

Krúžky a popoludňajšie aktivity odpadajú.

Úspešný absolvent ŠpMNDaG pracuje v Texase na inováciách v oblasti liečby rakoviny

Náš absolvent Marek Buchman pracuje na inováciách v oblasti liečby rakoviny.

Rozhovor s ním si môžete prečítať na portáli Startitup.sk:

Marek Buch­man – slo­ven­ský super­ta­lent, ktorý si to z Oxfordu namie­ril do Texasu, kde pra­cuje na ino­vá­ciach v oblasti liečby rako­viny

Ročníkové práce, projektové práce a SOČ v šk. roku 2016/17

Aktualizovali sme termíny a pravidlá ročníkových prác, a pravidlá projektových prác a SOČ platné v školskom roku 2016/17.

Vyučovanie 29.9.2016

Vo štvrtok 29.9.2016 sa na gymnáziu učí riadne podľa platného rozvrhu od 0-tej hodiny

Martin Gažo získal striebornú medailu na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde vo Švajčiarsku

V súťaži jednotlivcov získal striebornú medailu za 67. miesto v celkovom poradí a ako jediný zo slovenského družstva, čím prispel k výslednému 4. miestu Slovenska v poradí krajín EU a 20. v celosvetovom meradle.

Poďakovanie rodičom a podporovateľom ŠpMNDaG

Vážení rodičia a podporovatelia Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia!

Ďakujeme vám za pomoc, podporu a efektívnu spoluprácu s vami počas celého školského roku 2015/16. Prajeme vám a vašim deťom pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2016/17!

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Návšteva ministra školstva P. Plavčana

Dňa 23. 5. 2016 navštívi našu školu pán minister Školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. O 10.30 navštívi 1. stupeň ZŠ na Teplickej 7. O 11.30 navštívi Gymnázium na Skalickej ceste 1.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Slovenka roka 2016

Týždenník Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským národným divadlom organizuje ôsmy ročník čitateľskej ankety SLOVENKA ROKA.
Na tlačovej konferencii v hoteli Devín predstavili dvadsaťosem nominantiek v ôsmich kategóriách a jednou z nominantiek je aj naša pani riaditeľka (http://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/nominovane-damy-2016/jolana-laznib...). Hlasujte za ňu a za našu školu, aby sme sa zviditeľnili na celom Slovensku.
Mená víťaziek jednotlivých kategórií, ako aj absolútnej víťazky ankety Slovenka roka 2016 sa verejnosť dozvie 5. júna počas priameho televízneho prenosu z historickej budovy SND.