logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Úspešný absolvent ŠpMNDaG pracuje v Texase na inováciách v oblasti liečby rakoviny

Náš absolvent Marek Buchman pracuje na inováciách v oblasti liečby rakoviny.

Rozhovor s ním si môžete prečítať na portáli Startitup.sk:

Marek Buch­man – slo­ven­ský super­ta­lent, ktorý si to z Oxfordu namie­ril do Texasu, kde pra­cuje na ino­vá­ciach v oblasti liečby rako­viny

Ročníkové práce, projektové práce a SOČ v šk. roku 2016/17

Aktualizovali sme termíny a pravidlá ročníkových prác, a pravidlá projektových prác a SOČ platné v školskom roku 2016/17.

Vyučovanie 29.9.2016

Vo štvrtok 29.9.2016 sa na gymnáziu učí riadne podľa platného rozvrhu od 0-tej hodiny

Martin Gažo získal striebornú medailu na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde vo Švajčiarsku

V súťaži jednotlivcov získal striebornú medailu za 67. miesto v celkovom poradí a ako jediný zo slovenského družstva, čím prispel k výslednému 4. miestu Slovenska v poradí krajín EU a 20. v celosvetovom meradle.

Poďakovanie rodičom a podporovateľom ŠpMNDaG

Vážení rodičia a podporovatelia Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia!

Ďakujeme vám za pomoc, podporu a efektívnu spoluprácu s vami počas celého školského roku 2015/16. Prajeme vám a vašim deťom pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2016/17!

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Návšteva ministra školstva P. Plavčana

Dňa 23. 5. 2016 navštívi našu školu pán minister Školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. O 10.30 navštívi 1. stupeň ZŠ na Teplickej 7. O 11.30 navštívi Gymnázium na Skalickej ceste 1.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Slovenka roka 2016

Týždenník Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským národným divadlom organizuje ôsmy ročník čitateľskej ankety SLOVENKA ROKA.
Na tlačovej konferencii v hoteli Devín predstavili dvadsaťosem nominantiek v ôsmich kategóriách a jednou z nominantiek je aj naša pani riaditeľka (http://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/nominovane-damy-2016/jolana-laznib...). Hlasujte za ňu a za našu školu, aby sme sa zviditeľnili na celom Slovensku.
Mená víťaziek jednotlivých kategórií, ako aj absolútnej víťazky ankety Slovenka roka 2016 sa verejnosť dozvie 5. júna počas priameho televízneho prenosu z historickej budovy SND.

Predĺženie termínu odovzdávania projektových prác a SOČ

Na základe žiadosti žiackej rady školy zo dňa 30.03.2016 riaditeľka školy rozhodla, o predĺžení termínu odovzdávania projektových prác aj SOČ do 02.05.2016. Obhajoby prác budú prebiehať v týždni od 16.05.2016.

O predĺženie termínu sa rozhodlo na základe žiadosti žiackej rady školy, ktorá túto žiadosť odôvodňovala tým, že v termíne odovzdávania projektových prác sú termíny veľkého množstva súťaží, na ktorých sa zúčastňujú žiaci našej školy (okresné kolo Matematickej olympiády, okresné kolo Fyzikálnej olympiády, celoslovenská súťaž Matematický Náboj, šifrovacia súťaž Technoplanéta, dejepisná súťaž študentov gymnázií v Slovenskej a Českej republike, ktorú organizuje gymnázium v Chebe a iné).

Postupové testy pre žiakov 5. ročníka a kvárt

Vážení rodičia, uchádzači o štúdium na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu v Bratislave,

oznamujeme Vám, že interné postupové testy pre žiakov 5. ročníka do prím osemročného gymnázia a kvárt osemročných gymnázií, prípadne žiakov 9. ročníkov základných škôl, do kvínt osemročného Gymnázia na našej škole sa uskutočnia dňa 13. apríla 2016 v čase so začiatkom o 8:15 h.

V školskom roku 2016/2017 otvoríme tri triedy prvého ročníka osemročného štúdia pre žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním s maximálnym počtom žiakov 60 a tri triedy kvínt osemročného štúdia (t. j. prvého ročníka na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania) s počtom žiakov maximálne 66.

Bližšie informácie o kritériách prijatia.

Prípadné telefonické otázky riešte prosíme na telefónnych číslach gymnázia:

+421 2 4464 1214 alebo +421 2 4464 1215.

Krst knihy POÉZIA Z GYMNÁZIA

RADOSTNÁ UDALOSŤ NA ŠPMNDaG: Krst knihy POÉZIA Z GYMNÁZIA

Naša školy od začiatku svojho pôsobenia robí aj nadštandardné aktivity v rôznych oblastiach. A to všetko za pomoci OZ AVOS.

Jedine vďaka nemu môžeme finalizovať aj kreatívne aktivity učiteľov a žiakov. Popri pedagogickej a psychologickej činnosti (poradenstvo, diagnostika, vzdelávanie) sa stávame výskumným aj edičným pracoviskom. Dôkazom našej edičnej činnosti sú nové doplnkové učebnice a učebné materiály.

Úplnou novinkou je to, že vydávame aj literárne dielka. Jedným z takýchto krásnych diel je aj výber básnickej tvorby našich žiakov – Básne: Poézia z gymnázia, ktoré sú doplnené výtvarnými prácami študentov nášho gymnázia.

Dňa 9.3.2016 sme krstili túto básnickú zbierku – netradične – lupeňmi tulipánov, ako symbolom jari a mladosti. Aj takéto aktivity môžeme uskutočňovať preto, že nám je vždy nápomocné OZ AVOS, ktoré finančne podporuje mimoriadne výstupy našej školy.

Ďakujeme OZ AVOS.

S vďakou mladí autori zo ŠpMNDaG