logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Skrátené vyučovanie - piatok 8.6.2018

Z dôvodu zatečenia strechy pri včerajšej prietrži riaditeľka školy nariaďuje skrátené vyučovanie v piatok, 8.6.2018 nasledovne:
0-tá hodina bude celá
1.-6.-ta hodina budú skrátené na 35 minút
popoludňajšie aktivity a vyučovanie odpadá.

ďakujeme za pochopenie

Obhajoby projektových prác a SOČ 15.-16. 5. 2018 (program,aktualizácia)

V dňoch 15.-16. mája 2018 na gymnáziu ŠpMNDaG prebiehajú obhajoby projektových prác a prác SOČ. V prílohe nájdete program prezentácií.

Konkurz na voľné miesta hospitačného štúdia vo Viedni v školskom roku 2018/2019

Na základe záujmu rodičov a žiakov vypisujeme konkurz na voľné miesta na partnerskom gymnáziu Wiedner Gymnasium/Sir Karl Popper Schule vo Viedni (http://www.wiednergymnasium.at/).
Písomnú žiadosť (http://smnd.sk/main/organizacia/vzoryziadosti) spolu s motivačným listom v oboch jazykoch (slovenčine a nemčine) prosíme doručiť na riaditeľstvo školy na Skalickú cestu do 22. mája 2018.

Prednosť majú žiaci:
 vyšších ročníkov (budúcoročná kvinta až septima)
 dobre ovládajúci nemecký jazyk
 dosahujúci výborné výsledky vo všetkých predmetoch
 schopní dobrať si učivo a urobiť skúšky v našej škole v termíne nami stanovenom
 ktorí sa hospitačného pobytu ešte nezúčastnili.

O výbere žiakov a podmienkach rozhodne odborná komisia vo výberovom konaní, ktoré sa bude konať začiatkom júna 2018.

Riaditeľské voľno v dňoch 30.4.2018 a 7.5.2018

Riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje riaditeľské voľno v dňoch 30.4.2018 (pondelok) a 7.5.2018 (pondelok).

Skrátené vyučovanie dňa 24. 4. 2018

Dňa 24. 4. 2018, z dôvodu hodnotiacej porady o 13.00,
bude SKRÁTENÉ VYUČOVANIE

učí sa 6 hodín, popoludňajšie vyučovanie odpadá.

Nultá hodina bude celá, následne vyučovanie bude skrátené:

0. hod. – celá od 7:15 – 7:55

1. hod. – 8:00 – 8:35

2. hod. – 8:45 – 9:20

3. hod. – 9:30 – 10:05 (veľká prestávka 15 min)

4. hod. – 10:20 – 10:55

5. hod. – 11:05 – 11:40

6. hod. – 11:50 – 12:25

Interné postupové testy

Vážení rodičia, uchádzači o štúdium na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu v Bratislave,

oznamujeme Vám, že interné postupové testy pre žiakov 5. ročníka do prím osemročného gymnázia a kvárt osemročných gymnázií, prípadne žiakov 9. ročníkov základných škôl, do kvínt osemročného Gymnázia na našej škole sa uskutočnia dňa 6. apríla 2018 v čase so začiatkom o 8:15 h v priestoroch Gymnázia na Skalickej ceste 1 v Bratislave.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania.

Ďalšie informácie – Kritériá prijatia žiakov

Voľby do Rady školy 2018

Vážení rodičia,

na základe poverenia úradom BSK Vám oznamujem, že som bola poverená zabezpečením organizácie konštituovania Rady školy pri ŠpMNDaG, Teplická 7 volených a delegovaných zástupcov za členov Rady školy pri ŠpMNDaG.
Preto Vám oznamujem nasledovné dôležité termíny, ktoré sa týkajú volieb:

1. Rodičia, ktorí chcú kandidovať do Rady školy ŠpMNDaG, doručia svoje rozhodnutia o kandidatúre v písomnej podobe v zalepenej obálke a zároveň pripoja v dvoch exemplároch svoju prezentáciu vo formáte A4. Tieto materiály musia byť osobne doručené do 04.04.2018 do 12.00 h na sekretariát riaditeľstva ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.
/uveďte svoje meno, dátum narodenia a triedu, v ktorej máte dieťa/

2. Prezentácie rodičov budú vyvesené na úradnej tabuli v budove oboch škôl.

3. Priame osobné prezentácie pred rodičmi kandidátov sa uskutočnia na pôde školy v dňoch:
05.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na I.stupni ZŠ v 1 herni na prízemí ŠpMNDaG, Teplická 7.
06.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na Gymnáziu ŠpMNDaG, Skalická 1 – zasadačka 1. poschodie.

4. Samotné voľby do Rady školy pri ŠpMNDaG sa uskutočnia vo vestibule v herni na Teplickej 7 pre základnú školu a v malej telocvični na Skalickej ceste pre 5. ročník a osemročné Gymnázium dňa
12.04. 2018 od 7.00 h – 18.00 h
V zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z. z. v prípade súrodencov na škole volí vždy jeden
rodič za rodinu.

5. Ustanovujúca schôdza rady školy sa uskutoční v zasadačke Gymnázia dňa 20.04. 2018.

—-
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riadtieľka

Riaditeľské voľno 1.2.2018

Na základe stúpajúceho počtu neprítomných žiakov na vyučovaní a údajov monitoringu neprítomnosti žiakov za posledné tri dni – 29.01. 2018 neúčasť 26,4 % žiakov, 30.01.2018 neúčasť 34,25%, 31.01.2018 neúčasť 38,7% a po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva udeľujem na zajtra, t. j. 01.02.2018 riaditeľské voľno pre celú školu, t. j. Teplická 7 – 1. stupeň ZŠ a Skalická cesta 1 – elokované pracovisko Gymnázium.

Rozhodnutie prijímam aj na základe oznámenia jedálne SOŠ na Račianskej, ktoré 01.02.2018 nebude môcť z podobného dôvodu v škole poskytnúť stravu našim žiakom pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

Za pochopenie ďakujeme.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Skrátenie vyučovania 30.1.2018 a 31.1.2018

Podľa rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu 35-percentnej neúčasti žiakov z dôvodu choroby sa dnes, 30.1. vyučovanie na základe oznámenia RÚVZ končí:

  • pre vyššie sekundárne vzdelávanie o 12.00
  • pre nižšie sekundárne vzdelávanie o 12.30

Zajtra 31.1. bude skrátené vyučovanie 0.-6. hod.

Na poslednej hodine sa odovzdajú hodnotenia.

Z dôvodu vysokej absencie nebude zajtra projektový seminár.

O štvrtkovom vyučovaní bude riaditeľka školy informovať zajtra.

Jedáleň 18. 1. 2017 (štvrtok) nebude variť

Jedáleň Združenej školy na Račianskej ulici oznamuje, že vo štvrtok 18.1.2018 nebudú kvôli odstávke elektriny variť.