logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Darovanie krvi 11.9.2017

Po minuloročnom úspešnom Dni vzájomnej pomoci (Kvapka krvi pre Jakuba), kedy darovalo krv na našej škole 37 učiteľov a rodičov, sme sa rozhodli túto akciu opakovať každý rok. Preto nám dovoľte pozvať Vás 11.9.2017 na gymnázium, kde sa uskutoční aj tohto roku mobilné darovanie krvi. Darovať sa bude v zasadačke na gymnáziu od 8:00 do 11:00h.
Zároveň Vás prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili na mail jcimra(zavinac)spmndag [dot] sk, pretože si NTS vyžaduje zoznam darcov. Vítaný je každý darca, či prvodarca :)

Ďakujeme a tešíme sa na Vás

Zmena termínu prezentácií projektových prác a SOČ

Prezentovanie projektových prác bude prebiehať 9.5. – 10.5. 2017 (utorok, streda)

Aktualizácia (2): Jedáleň pre 5.roč až Tercie varí od utorka 11. 04. Platí lístok zo štvrtka

ZOŠ Račianska, ktorá poskytuje stravu pre 5. roč. až Tercie oznamuje, že z dôvodu havárie v jedálni zatiaľ v dňoch 6. – 7. 04. nebude prebiehať stravovanie.

Stravníci, ktorí mali na 6. 04. objednanú stravu, využijú lístok na 1. deň otvorenia jedálne.

Otázny je pondelok 10. 04. V pondelok 10. 04. jedáleň nebude variť.

Jedáleň pre 5.roč až Tercie opäť varí od utorka 11. 04. Platí označený lístok zo štvrtka.

O aktuálnom stave budeme inormovať.

Ďakujeme za pochopenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
Riaditeľka školy

IQ olympiáda

Vážení rodičia,

Chceli by sme Vás informovať, že sme sa ako škola zapojili do IQ olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko.

Súťaž je určená pre ročníky príma až kvarta a nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti, žiaci budú uplatňovať schopnosť samostatného logického uvažovania.

Žiaci sa registrujú do súťaže individuálne prostredníctvom on-line prihlášky “www.iqolympiáda.sk”:http://www.iqolympiáda.sk do 31.3.2017.

Školské kolo súťaže bude prebiehať online od 03.04.2017 od 7:00 do 07.04.2017 do 22:00. Žiaci si môžu vybrať miesto a čas, kde budú úlohy riešiť, dôležité je internetové pripojenie.

Školy, kde sa zapojí percentuálne najviac žiakov, budú odmenené spoločenskými hrami. Najlepší 80 riešitelia z každého regiónu (Východ, Stred, Západ) postúpia do semifinále.

Exkurzia Moskva 2017

Škola organizuje 6 dňový letecký zájazd do Moskvy v termíne 21.4.2017 (piatok) – 26.4.2017 (streda).
Cena je približne 400 eur a zahŕňa letenku, 5x ubytovanie v hoteli, 5x raňajky v hoteli a víza. podrobné informácie TU

Výzva 2% dane pre ŠpMNDaG

Vážení rodičia a všetci priaznivci ŠpMNDaG,

oslovujeme Vás v mene školy, ktorá v tomto školskom roku dosiahla skvelý výsledok a podľa hodnotení kvality vzdelávania sa umiestnila na 1. mieste v rebríčku najlepších škôl na Slovensku. Toto umiestnenie je dôkazom, že sa na našej škole odvádza vysoko kvalitná a zároveň aj efektívna pedagogická činnosť.

Ponúkame nadaným deťom v intelektovej oblasti to najlepšie, čo sa aktuálne tu na Slovensku a v širšom európskom kontexte môže ponúknuť. Dôkazom toho je aj stále väčší záujem rodičov nadaných detí a samotných nadaných detí o prestup na našu školu.

Chceme zdôrazniť, že tieto mimoriadne kvalitné výsledky k spokojnosti Vašich detí a aj Vás dosahujeme predovšetkým s pomocou Občianskeho združenia na podporu a vzdelávanie nadaných detí AVOS. Táto inštitúcia zabezpečuje vysoko nadštandardný priebeh celého výchovno-vzdelávacieho procesu, čo sa týka materiálno-technických podmienok. Keby nebolo finančných prostriedkov z darov rodičov a podporovateľov školy, pravdepodobne by škola veľmi ťažko existovala. Za to Vám chceme v mene zamestnancov školy a predovšetkým v mene Vašich detí poďakovať za Vašu pomoc a spoluprácu pri vytváraní vhodných podmienok pre ich vzdelávanie.
Sme dynamická moderná škola, ktorá svojimi výsledkami dosahuje úroveň najkvalitnejších európskych stredných škôl. Nie je len o vzdelávaní, ale aj o atmosfére a celkovom prostredí školy. Chceme Vám za aktívnu spoluúčasť na jej pôsobení poďakovať.

Obraciame sa na Vás znova, pretože je čas podávania daňových priznaní a odvádzania 2%
z dane. Nezabudnite, že s Vašou pomocou môžeme byť stále lepší a vyplňte Vaše daňové priznanie v prospech našej školy.

Potvrdzujeme, že Občianske združenie AVOS, ktoré výrazným spôsobom pomáha a zabezpečuje chod školy, je oficiálnym prijímateľom 2% potvrdených v Centrálnom registri Notárskej komory na Slovensku.

Číslo účtu OZ AVOS je: IBAN SK 91 1100 0000 0026 2970 9315

Vyhlásenie na stiahnutie tu – PDF

Budeme radi, ak pomôžete nielen vy, ale prípadne oslovíte i vašich kolegov, známych, rodinných príslušníkov a podporovateľov myšlienok vzdelávania nadaných detí, ktorí by nám chceli a mohli pomôcť.

Ďakujeme za váš pozitívny postoj a aktívnu spoluprácu so školou.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka

Náš absolvent pomáha Hollywoodskym štúdiám

Absolvent ŠpMNDaG Peter Sandtner pracuje v americko-slovenskej firme Operam, ktorá analyzuje pre hollywoodske štúdiá, aký ohlas majú ich trailery na Facebooku. Následne im navrhuje, ako si majú čo najúčinnejšie nastaviť propagáciu.

Čítajte celý článok v Denníku N.

Dobrovoľníci – lektori NEJ a SJA na ŠpMNDaG

Od septembra na našej škole pôsobia dvaja dobrovoľníci programu Erasmus+. Každý z nich raz do týždňa má dve konverzačné hodiny pod vedením vyučujúceho.

Štvrtok 15.12.2016 - skrátené vyučovanie

Z dôvodu mimoriadneho zasadnutia zamestnaneckej rady školy bude vo štvrtok 15.12.2016 skrátené vyučovanie nasledovne:

0. hod. – celá od 7:15 – 7:55
1. hod. – 8:00 – 8:35
2. hod. – 8:45 – 9:20 (veľká prestávka 15 min)
3. hod. – 9:35 – 10:10
4. hod. – 10:20 – 10:55
5. hod. – 11:05 – 11:40
6. hod. – 11:50 – 12:25

Krúžky a popoludňajšie aktivity odpadajú.

Úspešný absolvent ŠpMNDaG pracuje v Texase na inováciách v oblasti liečby rakoviny

Náš absolvent Marek Buchman pracuje na inováciách v oblasti liečby rakoviny.

Rozhovor s ním si môžete prečítať na portáli Startitup.sk:

Marek Buch­man – slo­ven­ský super­ta­lent, ktorý si to z Oxfordu namie­ril do Texasu, kde pra­cuje na ino­vá­ciach v oblasti liečby rako­viny