logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Interné postupové testy

Vážení rodičia, uchádzači o štúdium na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu v Bratislave,

oznamujeme Vám, že interné postupové testy pre žiakov 5. ročníka do prím osemročného gymnázia a kvárt osemročných gymnázií, prípadne žiakov 9. ročníkov základných škôl, do kvínt osemročného Gymnázia na našej škole sa uskutočnia dňa 6. apríla 2018 v čase so začiatkom o 8:15 h v priestoroch Gymnázia na Skalickej ceste 1 v Bratislave.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania.

Ďalšie informácie – Kritériá prijatia žiakov

Voľby do Rady školy 2018

Vážení rodičia,

na základe poverenia úradom BSK Vám oznamujem, že som bola poverená zabezpečením organizácie konštituovania Rady školy pri ŠpMNDaG, Teplická 7 volených a delegovaných zástupcov za členov Rady školy pri ŠpMNDaG.
Preto Vám oznamujem nasledovné dôležité termíny, ktoré sa týkajú volieb:

1. Rodičia, ktorí chcú kandidovať do Rady školy ŠpMNDaG, doručia svoje rozhodnutia o kandidatúre v písomnej podobe v zalepenej obálke a zároveň pripoja v dvoch exemplároch svoju prezentáciu vo formáte A4. Tieto materiály musia byť osobne doručené do 04.04.2018 do 12.00 h na sekretariát riaditeľstva ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.
/uveďte svoje meno, dátum narodenia a triedu, v ktorej máte dieťa/

2. Prezentácie rodičov budú vyvesené na úradnej tabuli v budove oboch škôl.

3. Priame osobné prezentácie pred rodičmi kandidátov sa uskutočnia na pôde školy v dňoch:
05.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na I.stupni ZŠ v 1 herni na prízemí ŠpMNDaG, Teplická 7.
06.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na Gymnáziu ŠpMNDaG, Skalická 1 – zasadačka 1. poschodie.

4. Samotné voľby do Rady školy pri ŠpMNDaG sa uskutočnia vo vestibule v herni na Teplickej 7 pre základnú školu a v malej telocvični na Skalickej ceste pre 5. ročník a osemročné Gymnázium dňa
12.04. 2018 od 7.00 h – 18.00 h
V zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z. z. v prípade súrodencov na škole volí vždy jeden
rodič za rodinu.

5. Ustanovujúca schôdza rady školy sa uskutoční v zasadačke Gymnázia dňa 20.04. 2018.

—-
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riadtieľka

Riaditeľské voľno 1.2.2018

Na základe stúpajúceho počtu neprítomných žiakov na vyučovaní a údajov monitoringu neprítomnosti žiakov za posledné tri dni – 29.01. 2018 neúčasť 26,4 % žiakov, 30.01.2018 neúčasť 34,25%, 31.01.2018 neúčasť 38,7% a po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva udeľujem na zajtra, t. j. 01.02.2018 riaditeľské voľno pre celú školu, t. j. Teplická 7 – 1. stupeň ZŠ a Skalická cesta 1 – elokované pracovisko Gymnázium.

Rozhodnutie prijímam aj na základe oznámenia jedálne SOŠ na Račianskej, ktoré 01.02.2018 nebude môcť z podobného dôvodu v škole poskytnúť stravu našim žiakom pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

Za pochopenie ďakujeme.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Skrátenie vyučovania 30.1.2018 a 31.1.2018

Podľa rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu 35-percentnej neúčasti žiakov z dôvodu choroby sa dnes, 30.1. vyučovanie na základe oznámenia RÚVZ končí:

  • pre vyššie sekundárne vzdelávanie o 12.00
  • pre nižšie sekundárne vzdelávanie o 12.30

Zajtra 31.1. bude skrátené vyučovanie 0.-6. hod.

Na poslednej hodine sa odovzdajú hodnotenia.

Z dôvodu vysokej absencie nebude zajtra projektový seminár.

O štvrtkovom vyučovaní bude riaditeľka školy informovať zajtra.

Jedáleň 18. 1. 2017 (štvrtok) nebude variť

Jedáleň Združenej školy na Račianskej ulici oznamuje, že vo štvrtok 18.1.2018 nebudú kvôli odstávke elektriny variť.

Školské kolo matematickej olympiády

Prebehlo školské kolo matematickej olympiády. Víťazovi Petrovi Ondušovi gratulujeme. Ostatné výsledky sú k dispozícii na tejto linke.

Radiateľské voľno 22. decembra 2017 (piatok)

Riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje riaditeľské voľno na piatok 22.12.2017 na vyhodnotenie výsledkov Programu APROGEN za doterajšie obdobie, na prehodnotenie a spracovanie inovatívnych postupov a prístupov a na predstavenie vízie ďalšieho pokračovania ŠpMNDaG.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka školy

Zmena rozvrhu na štvrtok 7. 12. 2017 (učí sa podľa piatkového rozvrhu)

Vážení rodičia, žiaci,

na základe odporúčania Pedagogickej rady Gymnázia ohľadom výučby podľa piatkového rozvrhu od septembra do novembra a množstva neodučených hodín z dôvodu sviatkov a školských akcií som rozhodla, že zajtra, t. j. vo štvrtok 07.12. sa bude realizovať výučba podľa piatkového rozvrhu. Tým činom budú dvakrát za sebou odučené piatkové hodiny.

Za pochopenie ďakujem.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc

Skrátené vyučovanie 23.11.2017

Z dôvodu štvrťročnej klasifikačnej porady bude vo štvrtok, 23.11.2017 skrátené vyučovanie nasledovne:
0. hod. – 7:15 – 7:55 (celá)
1. hod. – 8:00 – 8:35
2. hod. – 8:45 – 9:20
3. hod. – 9:30 – 10:05 (veľká prestávka 15 min)
4. hod. – 10:20 – 10:55
5. hod. – 11:05 – 11:40
6. hod. – 11:50 – 12:25

popoludňajšie aktivity a krúžky odpadajú.

ďakujeme za pochopenie

Vyučovanie v pondelok 23.10. podľa rozvrhu

Oznamujeme, že vodovodné potrubie je opravené a tak od pondelka 23.10.2017 prebieha vyučovanie podľa platného rozvrhu.